Leverandør av forpleining
til entrepenører og verft over hele landet

Spor AS

Markeveien 4c
5012 Bergen
Telefon: 476 18 910
post@sporas.no

 

GEIR INGE SEIM

Daglig leder
Telefon: 481 34 989
geiringe.seim@sporas.no

JAN TAARNEBY

Matfaglig leder
Telefon: 483 88 898
jan.taarneby@sporas.no

GEIR BLEIE

Arbeidende styreformann
Telefon: 952 59 291
geir.bleie@sporas.no

ET OPPHOLD HOS OSS SKAL SETTE POSITIVE AVTRYKK