Leverandør av forpleining
til entrepenører og verft over hele landet

Vi leverer forpleining

Vi leverer forpleining

til entrepenører og verft over hele landet.

Forpleining er summen av de velferdstjenester vi tilbyr. Dette inkluderer blant annet, resepsjonstjenester, måltidsservering, renhold og vaktmestertjenester.

Gjester som bor hos oss arbeider som oftest i turnus. Dette betyr at vi er deres «annet hjem», vi er klar over hvilket ansvar vi da påtar oss. Våre dyktige medarbeidere, vår erfaring, våre systemer og vår produktutvikling skal sikre gode opplevelser og gjøre våre gjester trygg på oss som velferdsleverandør.

 

ET OPPHOLD HOS OSS SKAL SETTE POSITIVE AVTRYKK